API برنامه نویسان

نعلبندان داده های هواشناسی را با فرمت JSON برای برنامه نویسان فراهمـ کرده است که میتوانید از لینک های زیر دریافت کنید.


نکـات

  • نشانی پوشه آیکون وضعیت هوا: http://weather.nalbandan.com/images/icons
  • برای پارامتر q به جای نامـ انگلیسی ایستگاه، میتوانید کد ایستگاه و یا نامـ فارسی ایستگاه را نیز درج کنید.
  • اگر ایستگاه مورد نظر یافت نشد خروجی خالی خواهد بود.
  • دما با فرمت سلسیوس ارائه میشود. برای تبدیل سلسیوس به فارنهایت میتوانید از مبدل های آماده موجود در وب استفاده کنید.

کد ایستگاه هاکلیه حقوق سايت متعلق به شرکت شبکه نگاه ™ ثبت 5617 میباشد. 1395-1391 © استفاده از سایت فوق به معنای قبول توافقنامه حفظ حريمـ شخصى کاربران و قراردادنامه كاربران است.